Yangın Nedir?

 

Yanma, kimyasal bir olaydır. Belirli bir dereceye kadar ısınmış maddenin oksijen ile birleşerek kimyasal değişikliğe uğramasına yanma, kontrol altına alamadığımız yanma olayına ise yangın denir. 
 

Yanmanın başlayabilmesi için şu üç unsurun bir araya gelmesi gerekir. 

1- Yanıcı madde 
2- Oksijen(hava) 
3- Isı 

Bu üç unsur bir üçgenin kenarları ile temsil edilir. Buna Yangın Üçgeni denmektedir.

Belirtilen üç unsurun kontrolumuz dışında birleşmesi yangına sebebiyet verir. Bunlardan birinin ortamdan uzaklaştırılmasında ise yanma olayı son bulur.

Birinci unsur yanıcı madde, her zaman, her ortamda bulunabilir.

İkinci unsur oksijen, uygun atmosfer şartlarında her tür yangın için yeterli miktarda vardır. Havadaki oksijen yüzdesi %21'dir. Yangın tipine ve yanıcı madde özelliğine göre gerekli minimum oksijen oranı %14 - %18 arasında değişmektedir. 

Üçüncü unsur ısı, bir cismin sıcaklığının artmasına neden olan etkidir ve özel şartlar dışında hiç bir yerde bulunmaz. Yeryüzünde var olan ısı kontrolumuz altındadır. Isı, kontrolumuz dışına çıkması durumunda, diğer unsurlarla birleşerek yangına sebebiyet verir.  

 

Yangından Korunma Yönetmeliği Nedir?

 

Ekli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 8/7/2009 tarihli ve 2313 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun Ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/8/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Yangın İçin Ne Tarz Önlemler Alınmalı?

 

Küçük bir yangın başlangıcının, büyük alevlere dönüşmesini Önlemek amacıyla yapıların   projelendirme   anından itibaren   yangından korunma şartname ve yönetmeliklerine bağlı kalarak projelendirilmesi gerekir.

 

Kurum, kuruluş ve işyerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır.

 

  • YAPISAL BAKIMDAN YANGINDAN KORUNMA

 

   -  Yapılarda yanmaz veya yanması güç olan yapı malzemelerinin kullanılması.

   -  Yangının yayılmasını önlemek amacıyla yangın bölümleri oluşturma,

   -  Dumanların yayılmasını önlemek, için duvardan sızmaları Önleme,

   -  Yangına yüksek derecede dayanıklı taşıyıcı yapı seçimi

   -  Yangının etkilerinden korunmuş kısa kaçış yollarının sağlanması,

   -  Ateşleyici ve yanıcı   malzeme kaynaklarının ayrılması,

   -  Her an   çalışabilecek   durumda faal yangın söndürme cihazları 

     bulundurulmalıdır.

 

  • ORGANİZASYON BAKIMDAN YANGINDAN KORUNMA

  

    - İyi bir bina idaresi.

    - Gerekli yasakların konulması,

    - Sabit tesisatların sık sık kontrollerinin yapılması,

    - Yangınla savaş tatbikatının yapılması,

    - Kaçış yollarının işaretlenmesi ve açık tutulması

    - Acil ışıklandırma sisteminin kurulması,

    - Gereksiz yangın yükünün kaldırılması,

    - Korunma sistemi ve planın düzenli kontrolünün yapılması,

    - Düzenli bir şekilde alan tatbikatlarının yapılması gerekir.

 

 

  • EV VE İŞYERLERİNDE ALINACAK ÖNLEMLER

  

    - Çatlak hatalı inşa edilmiş veya dolmuş bacalar yangın nedeni olabilir.

    - Bacalar devamlı temizlenmelidir.

    - Tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır.

    - Yanıcı maddeler evinizin veya işyerinizin uygun bir yerinde   saklanmalıdır.

    - Soba, kalorifer ve mutfak ocaklarından çıkabilecek yangınlara dikkat edilmelidir.

    - Çocukların ateşle oynamalarına engel olunmalıdır.

    - Sigara içilmemesi gereken yerlerde bu kurala uyulmalıdır.

    - Kaynak ve kesme işlemde çok dikkatli olunmalıdır.

    - Elektrik donanımına ehliyetsiz kişiler el sürmemelidir.

    - LPG   Tüplerinin    bulunduğu    mutfak    ve   banyolar sürekli havalandırmalıdır.

    - Mutlaka uygun yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.

 

Bir yangın anında ne yapmalıyız?

  

 1. Telaşlanmayınız.

 2. Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi var ise ona basınız.

 3. İtfaiye teşkilatına telefon ediniz.      

 4. Yangın yerini adresini   en kısa   ve doğru    şekilde bîldiriniz.

 5. Mümkün ise   yangının cinsini bildiriniz. (Bina, benzin, motorlu vasıta v.s)

 6. Yangını çevrenizdekilere duyurunuz.

 7. İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut vasıta ve  

     imkanlardan faydalanmaya çalışınız.

 8. Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız.

 9. Bunları   yaparken   kendinizi ve    başkalarını tehlikeye atmayınız.

10. Görevlilerden   başkasının  yangın   sahasına girmesîne mani olunuz.  

 

Neden kaliteli bir yangın tüpü almalıyız?

 

Yangın çok önemli bir felakettir. İnsanın malını canını tehdit eder. Yangın tüpü varsa ve elinizdeki yangın tüpü söndürme kabiliyetine sahipse bir felaketten kurtulabilirsiniz. Yangın tüpünde kaliteyi aramalıyız.

 

Yangın Tüpleri Sektöründe Hangi Uygunsuzluklar Yapılıyor?

 

Piyasamızda yangın söndürme özelliği olmayan yangın tüpleri satılmaktadır. Ne yazık ki, yangın tüpü sektörünün çok önemli bir kısmında, (%80 civarında) uygunsuz çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bunların başında yangın tüplerinin içine kuru kimyevi toz niteliği taşımayan mermer tozu, tebeşir tozu vs. gibi maddelerin şarj edilmesi gelmektedir. 

 

Ayrıca bazı şirketler yangın tüpü dolum işleminde hâlihazırda dolu olan Yangın tüplerine "Silver" dediğimiz bir yöntemle, yani yangın tüpünü silip vererek, başka hiçbir işlem yapmadan fatura kesmektedirler. Ticari kazançlarından başka hukuki, etik veya vicdani hiçbir kaygısı olmayan birçok kişi ya da şirket bahsettiğimiz uygulamaları sıklıkla ve rahatlıkla gerçekleştirmektedirler.

 

Yangın tüpünde uygunsuzluklar hakkında gerekli bilince sahip olunmalı ve bu şekilde çalışan firmalar yangın tüpü dolumun da ve yeni yangın tüpü alımında ucuzlukları nedeni ile tercih edilmemelidir. Ülkemizin kurumları(TSE, Sanayi Bakanlığı gibi) personel yetersizliği gibi sebepler dolayısıyla, mantar gibi türemiş olan yangın tüpü firmalarına denetim yapamamaktadırlar. Geriye serbest piyasanın özelliği, uzun vadede firmaların müşteriler tarafından doğal seleksiyonu ile işini doğru yapan firmaların kalacağını umuyoruz. Dolayısıyla müşterilerimizin de uygunsuzlukların farkında ve sektör hakkında bilinçli olmaları gerekmektedir. 

 

Unutmayın! ''Kalitesiz cihaz yangın değil ocak söndürür.!''

 

Yangın Tüplerinin Kullanım Alanlarına Nasıl Göre Sınıflandırılır?

 

Yangın tüplerinin üzerinde uygun oldukları yangın tipleri harfleri ile belirtilmektedir.Fakat kullanım alanına ve ortamın özelliklerine göre etkileri değişebilmektedir. Dolayısıyla bulunduğunuz ortama göre size en uygun yangın tüpünü bulmakta uzmanlarımız gerekli desteği sağlayacaktır.

 

Yangın tüplerinin Sürekli Çalışır Durumda Olmasının Önemi Nedir?

 

Yangın tüpleri yangın ne zaman nerde çıkacağı belli olmayan bir olaydır. Bu sebeple yangın tüpleri her an çalışır durumda olması gereklidir.

 

Yangın bir evin, bir mahallenin, bir köyün, bir ormanın veya büyük bir şeyin tutuşarak yanması. İnsanların başına gelen, deprem, su baskını, toprak kayması gibi elde olmayan sebeplere karşılık, yangınların çoğu, dikkatsizlik, tedbirsizlik ve ihmalden ileri gelmektedir.

 

Çıkan yangınları söndürmek için büyük yerleşim yerlerine itfaiye teşkilatları kurulmuştur. Ayrıca, resmi daireler, büyük işletmeler, taşıtlar kendi imkanları ile yangın söndürme tedbirleri alırlar.Bunların başında yangın tüpleri gelir.Yeni başlamış olan yangını söndürmek daha 

kolaydır. Bunun için, kaliteli bir yangın tüpüne ihtiyaç vardır. Korkuya, telaş ve heyecana kapılmadan Yangın tüpüyle müdahale etmek lazımdır. Bununla birlikte hemen çevreye ve ilgililere haber vermelidir. Önce çocuklar ve ihtiyarlar yangından uzaklaştırılıp zaman kaybetmeden yangın tüpüyle ateşin hava ile teması önlenmelidir.

 

‘’Yangınlar için küçük masraf yapmaktan çekinmeyiniz. Zira büyük büyük gemileri küçük delikler batırır’’ Kaliteli bir yangın söndürme cihazı size ihtiyaç anında mutlak yardımcı olur.

 

Evlerimizde, iş yerlerimizde, apartmanlarımızda ortak alanlarda kullanımını bilmek şartıyla, mutlaka yangın tüpleri bulundurulmalıdır.

 

Piyasada genelde kuru kimyevi tozlu (açık alan yangınlarına yönelik) veya karbondioksitli (B ve C sınıfı “sıvı ve gaz”  yangınlarına yönelik) yangın Tüpü kullanılmaktadır.Konunun önemine binaen her kademede gereken hassasiyet titizlikle gösterilip; terettüt edilen hususlarda sivil savunma  personelinden / itfaiye görevlilerinden yardım talep edilmelidir. TSE dışı olup; dolumu yasak olan eski yangın tüpleri doluma verilmemeli, bu yangın tüplerini doldurmak isteyen firmalar yetkililere bildirilmelidir. Yangın tüpü dolumu yaptırılacağı zaman firmalar araştırılmalı, TSE-HYB yetki belgesi ve firma temsilcisinin kimlik kartı fotokopisi (gerekirse) alınmalıdır. Yangın tüplerinde kesinlikle standartalara uygun toz kullanılmalı Yangın Tüplerinin üzerine firmaların yapıştırdığı etiketteki dolum tarihi ile  son kullanma tarihine dikkat edilmelidir. Yangın Tüpleri her yıl Periyodik kontrollere tabi tutulmalı. 4 yılda yangın tüpleri tekrar doldurulmalıdır.